farsi beauty
فاطمه دیوسالار

فاطمه دیوسالارفاطمه دیوسالار هستم دانش آموخته رشته زبان و نویسنده فارسی بیوتی

لاغری با ماساژ

لاغری با ماساژ، آیا می توان با ماساژ لاغر شد؟

ماساژ

  |  چهارشنبه 8 دی 1400

بسیاری از افراد با شنیدن کلمه ی ماساژ ،اینطور تصور می کنند که ماساژ امری بسیار مجلل و لوکس است که تنها در شرایط خاص برای افراد خاص مورد استفاده قرار می گیرد .اما باید بدانید که این تصور اشتباه بوده و از تمدن های قدیم ماساژ وماساژ درمانی به شیوه ها وروش های مختلف رایج بوده و به افراد در رفع درد ها و تنش هایشان کمک بسیاری کرده است.