farsi beauty
کاهش استرس

کاهش استرس

ورزش برای بدن بسیار مفید است. شما با ورزش می توانید به تناسب اندام، ایمن شدن بدنتان نسبت به بیماری های مختلف و همچنین باعث مدیریت و کنترل استرس و اضطراب می شود. در میان حرکات، حرکاتی که با تحرک و جنب و جوش بیشتری همراه باشند می توانند در کنترل استرس و اضطراب تاثیرگذارتر عمل کنند.

ورزش های مناسب کاهش استرس

آشنایی با انواع ورزش هایی که برای کنترل استرس بسیار مفید است.

ورزش و تناسب اندام

  |  پنجشنبه 23 تیر 1401

ورزش برای بدن بسیار مفید است. شما با ورزش می توانید به تناسب اندام، ایمن شدن بدنتان نسبت به بیماری های مختلف و همچنین باعث مدیریت و کنترل استرس و اضطراب می شود. در میان حرکات، حرکاتی که با تحرک و جنب و جوش بیشتری همراه باشند می توانند در کنترل استرس و اضطراب تاثیرگذارتر عمل کنند....

اضطراب

علائم و انواع اضطراب، روش های تشخیص و درمان اضطراب را بدانید

روانشناسی

  |  جمعه 22 بهمن 1400

همه شما بارها دچار اضطراب شده اید و این احساس ناخوشایند را تجربه کرده‌اید، اضطراب را می توان "دلشوره" یا "تشویش" نیز تعریف کرد، لازم به ذکر است پروسه اضطراب کاملاً با استرس متفاوت بوده و گاهاً این دو امر را با هم اشتباه می گیرند، اضطراب نوعی احساس مبهم به همراه نگرانی یا ترس با یک منشاء نامعلوم است که شامل پیچیدگی های زیادی می باشد و مانند یک رعد سنگین حال افراد را دگرگون می سازد همه انسانها در طول زندگی خود این..