farsi beauty

زعفران برای سلامت قلب چه خاصیتی دارد؟

پروین پارسا
پروین پارسا دوشنبه 30 آبان 1401

آیا زعفران بر سلامت قلب اثر مثبت دارد و می تواند به درمان بیماری های احتمالی آن کمک کند؟

پاسخ

با افزایش رادیکال های آزاد در بدن سلامت قلبی و عروقی دچار چالش هایی می شود. رادیکال های آزاد به دلیل سبک زندگی ناسالم به میزان زیادی ایجاد می شوند و چربی ها را در عروق کرونر قلبی اکسید می کنند. زعفران با دارا بودن مقادیر زیادی آنتی اکسیدان های متفاوت همچون کروسین، کروستین و سافرانال می تواند به خنثی سازی رادیکال های آزاد شده کمک کند. این امر در نهایت سلامت قلبی و عروقی را تضمین می کند.

فاطمه دیوسالار
فاطمه دیوسالار دوشنبه 30 آبان 1401