farsi beauty

ایا شکلات تلخ برای پسر دار شدن خوب است؟

مبینا افشار
مبینا افشار شنبه 6 اسفند 1401

با مصرف مداوم شکلات تلخ در دوره بارداری ممکنه که نوزاد پسر بشه؟

پاسخ

بر اساس تحقیقات خانم هایی که روزانه یک تکه شکلات تلخ بالای ۵۰ درصد میل می کنند عموما صاحب نوزاد دختر می شوند. البته این نتیجه قطعی نیست و برخی خانم های باردار که شکلات تلخ می خورند دارای فرزند پسر شده اند. بنابراین مصرف شکلات تلخ نمی تواند کاملا به شما اطمینان دهد که نوزاد پسر یا دختر می شود.

فاطمه دیوسالار
فاطمه دیوسالار شنبه 6 اسفند 1401

فروردین ماهی

اردیبهشت ماهی

خرداد ماهی

تیر ماهی

مرداد ماهی

شهریور ماهی

مهر ماهی

آبان ماهی

آذر ماهی

دی ماهی

بهمن ماهی

اسفند ماهی