farsi beauty

عنصر ماه بهمن چیست

هانیه نیشابوری
هانیه نیشابوری شنبه 1 بهمن 1401

عنصر ماه بهمن چیه؟

پاسخ
برای ویدئوهای بیشتر و جدیدتر، در کانال های زیر مارو فالو کنید

عنصر وجودی متولدین بهمن ماه هوا می باشد. همانطور که می دانید هوا همیشه در حال حرکت است و آرام و قرار ندارد، بنابراین ذهن افراد بهمن ماهی که عنصرشان هوا می باشد هم به همین شکل است. البته با وجود این ناآرامی عنصر هوا نسبت به بقیه عنصر ها متمرکز تر عمل می کند و بهمن ماهی ها می توانند در لحظه بهترین راهکار را پیدا کنند و برای هر موضوعی تصمیم گیری کنند.

بهمن ماهی ها که عنصر وجودشان هواست، دور اندیش هستند و همیشه برای اهداف و برنامه های آینده ی خود تصمیماتی در نظر دارند. اما ممکن است به سرعت در مورد آینده خود نظر دیگری اتخاذ کنند. برخی از متولدین این عنصر افرادی باهوش، منطقی و خوش برخوردند اما برخی دیگر گاهی سرد و گیج هستند. بهمن ماهی ها در انجام چند کار به صورت همزمان مهارت دارند اما گاهی حواسشان هم به سرعت پرت می شود.

 

کاشت ناخن

آموزش جامع کاشت ناخن با ژل و پودر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
فاطمه دیوسالار
فاطمه دیوسالار شنبه 1 بهمن 1401
farsibeauty instagram page

فروردین ماهی

اردیبهشت ماهی

خرداد ماهی

تیر ماهی

مرداد ماهی

شهریور ماهی

مهر ماهی

آبان ماهی

آذر ماهی

دی ماهی

بهمن ماهی

اسفند ماهی