farsi beauty

ایا دندان روکش شده را میتوان بلیچینگ کرد

ستاره افشار
ستاره افشار سه شنبه 1 آذر 1401

سلام.
آیا امکان این وجود داره که بتوان دندان روکش شده را بلیچینگ کرد؟

پاسخ

در پاسخ به این سوال باید گفت که امکان این وجود ندارد که بتوان با استفاده از بلیچینگ رنگ دندان روکش شده و یا ترمیم شده را تغییر داد بلکه تنها می توان با استفاده از بلیچینگ از تغییر رنگ روکش دندان که ممکن است در دراز مدت رخ دهد، جلوگیری کرد.

نرگس کاظمی
نرگس کاظمی سه شنبه 1 آذر 1401
پرسش و پاسخ