farsi beauty
آداب معاشرت

در جواب درود بر شما چی بگم ؟

پروانه شایگان
پروانه شایگان جمعه 5 اسفند 1401

سلام اگه یه نفر گفت درود بر شما چی باید بگیم بهش؟؟

پاسخ

سلام دوست عزیز.

در پاسخ به درود بر شما با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته اید می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

  • درود بر شما
  • زنده باشید
  • عزیزید شما
  • بزرگوارید
  • سلامت باشید
  • پاینده باشید
  • متشکرم
  • پیروز باشید

هانیه طهماسبی
هانیه طهماسبی جمعه 5 اسفند 1401

فروردین ماهی

اردیبهشت ماهی

خرداد ماهی

تیر ماهی

مرداد ماهی

شهریور ماهی

مهر ماهی

آبان ماهی

آذر ماهی

دی ماهی

بهمن ماهی

اسفند ماهی